BTL Boomonderhoud en boomverzorging: voor meer groen, vanuit expertise en praktisch vak-manschap


Met boomonderhoud van BTL wordt een groene én veilige leefomgeving in een stad of woonwijk gecreëerd. Nederland is een dichtbevolkt gebied. Toch groeien er in Nederland meer dan 160 miljoen bomen. Om Nederland groen te houden, of het liefst nog groener te maken, is structureel boomonderhoud noodzakelijk. BTL Realisatie is specialist in integraal boomonderhoud. Hierbij is er de kennis van de verzorging van en specifieke boom aanwezig. Maar ook de kennis om de bomenstand in een gebied stabiel in stand te houden is noodzakelijk. BTL Boomonderhoud is door het hele land inzetbaar voor de boomonderhoud en boomverzorging. Er wordt gewerkt met professionele teams die vakkundig te werk gaan. 

Praktisch en structureel bijdragen aan toekomstgericht en duurzaam bomenbeheer

Van tijd tot tijd moeten oude bomen vervangen worden door jonge bomen. Dit moet op een gelijkmatige manier gebeuren zodat de ecosystemen niet verstoord wordt. Voor de veiligheid is regelmatige controle van de bomen belangrijk, want zieke bomen kunnen makkelijker takken verliezen bij wind. Verder is controle belangrijk voor het op tijd signaleren van ziektes onder de bomen. BTL Boomonderhoud kan voor structurele hulp bieden. BTL Boomonderhoud werkt nauw samen met de BTL Bomendienst. Bij boomtechnische vraagstukken kunnen zij vanuit hun expertise adviseren bij de praktische uitvoering die door BTL Boomonderhoud wordt gedaan. Ook kan BTL Bomendienst samen met Boomonderhoud worden ingeschakeld voor het verplanten van jonge bomen of groeiplaatsverbetering toepassen in een gebied. De boomverzorging kan op deze manier zowel structureel als flexibel worden ingezet.