Je kunt je werk niet meer uitvoeren

re-integratie UWV

Een arbeidsongeval kan altijd gebeuren, maar in de meeste gevallen kom je daarna weer terug op de plaats waar je voorheen werkzaam was. Is het letsel van dien aard dat je niet meer kunt werken bij je huidige werkgever, dan moet er actie ondernomen worden om actief te blijven in de maatschappij. Een 2e spoor re-integratie traject is een goed traject om actief te blijven, het UWV kan een loonsanctie opleggen aan het bedrijf als er niet snel genoeg actie ondernomen is. Soms wordt een traject ook vergoed door de zorgverzekering, dit is per verzekering anders geregeld. Tevens zijn er ook andere manieren om terug te komen op de werkvloer.

2e spoor re-integratie

Is er afstand tot de arbeidsmarkt?

Het kan voorkomen dat er een grote afstand wordt geconstateerd die een cliënt heeft tot de arbeidsmarkt, vaak zijn dit mensen die al enige tijd in de positie verkeren waarin zij een uitkering krijgen. Hierbij kun je ook gebruik maken van een 2e spoor re-integratie om de cliënt weer werkzaam te krijgen in een andere tak op de arbeidsmarkt. De medewerkers van overstap.nl zijn eerlijke, empathische medewerkers die er alles aan doen om te zorgen dat je weer op zijn plaats bent in de maatschappij. Natuurlijk wordt er vooraf uitvoerig besproken wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn, hierbij wordt gekeken naar de kwaliteiten en wensen van de werknemer. Is er bekend wat je wilt doen, wordt er gekeken of het ook daadwerkelijk haalbaar is. 

Word weer werkfit

Om terug te keren in de maatschappij met werken moet je na een uitkering zoals het heet werkfit gemaakt worden, hierbij word je geholpen als met deze weg moeite hebt. Hierbij zijn er drie onderdelen die ingezet kunnen worden, hierbij kun je denken aan het versterken van de vaardigheden of de effectiviteit verbeteren. Er moet specifiek worden gekeken wat er nog verbeterd kan worden, om de persoon zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat hij of zij weer aangenomen wordt door een werkgever. Dit traject wordt ook wel een re-integratie UWV genoemd. Het is de bedoeling dat we op alle vragen een antwoord krijgen, om een zo goed mogelijk resultaat te behalen zodat de werknemer weer deel kan nemen op de arbeidsmarkt. 

Wegnemen van beperkingen niet mogelijk

Vaak denkt men beperkingen weg te nemen, helaas is dit niet mogelijk en moet er op zoek worden gegaan naar mogelijkheden om iemand te trainen in de werksituatie. Bij een re-integratie UWV traject wordt de medewerker ook begeleidt als deze werkfit is, er kunnen verschillende soorten van re-integratie worden ingezet. Voordat er over wordt gegaan tot een keuze welk traject er gevolgd moet worden, is het goed om kennis te maken met elkaar om te weten wat er speelt bij beide partijen. Pas wanneer er een goed beeld is van de mogelijkheden en de wensen, kan er een passend traject worden opgezet om de succesvolle procedure af te leggen. Om persoonlijke begeleiding te garanderen die een werknemer verdient, heeft elke coach maar een aantal medewerkers onder zijn hoede.