Hoe ziekte je onderuithaalt


Twee jaar geleden had je nog nooit nagedacht over reintegreren op de arbeidsmarkt. Nog niet heel lang geleden ben je helaas ziek geworden. Je dacht na een week thuis wel weer aan de slag te kunnen. Maar je kwam steeds moeizamer je bed uit. De gedachte aan werk bezorgde je al snel een paniekaanval. Steeds vaker barste je los in een huilaanval. Je had je emoties niet meer onder controle. Je energie was ver te zoeken. En daar zat je dan bij de bedrijfsarts. Hij kwam tot de conclusie dat je een burn-out had, waardoor al je klachten verklaarbaar werden.  

Starten met re-integreren op de arbeidsmarkt

Het re-integratietraject werd op het werk in gang gezet. Met behulp van het plan van aanpak is er ruimgeschoots gekeken naar spoor 1. Met jouw casemanager is er onderzocht of je, met de nodige aanpassingen, weer terug kon in je oude functie. Maar dit bleek na drie weken niet goed te gaan. Er is dan ook gestart met het 2espoor-traject.  Met grote spijt werd er geconstateerd dat je niet meer binnen je oude organisatie kan terug keren. Het plan van aanpak wordt aangepast en er werd gestart met de zoektocht naar werk buiten de organisatie.

Achter de wolken schijnt de zon

De lange duur van jouw ziekte maakt het niet gemakkelijk om te re-integreren op de arbeidsmarkt. Er is inmiddels een reïntegratiebedrijf ingeschakeld en samen met hen worden jouw mogelijkheden besproken. Om een nieuwe werkplek te vinden, word je regelmatig geconfronteerd met je eigen beperkingen en alle belemmeringen die de zoektocht met zich mee brengt. Het werken aan je eigen herstel is zwaar, maar toch merk je verbetering. Je klimt op uit het dal en vind een baan bij een ander bedrijf. Met dit passend werk groeit je gezondheid elke dag een stukje meer.