Wat is AVG en voldoet jouw bedrijf al aan de nieuwe regels?

Wat is AVG

Nog steeds stelt men regelmatig de vraag: “wat is AVG en waarom gebruiken we het?” Eind mei ging de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Met deze nieuwe regelgeving moeten organisaties gedwongen worden om op een verantwoorde wijze om te gaan met de privacy van haar klanten, medewerkers, enzovoorts. In de afgelopen jaren werd hier al steeds meer aandacht aan besteed. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de regelgeving op het gebied van cookies. Zo mochten websitehouders cookies niet langer zonder toestemming op de computer of mobiele apparaten van een bezoeker plaatsen.

Beveiliging

Antwoorden op de vraag wat is AVG

Om antwoord te geven op de vraag “wat is AVG?”, is het belangrijk om te kijken naar de GDPR. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, wat door de gehele EU werd ingesteld in mei van dit jaar. Met deze GDPR mogen organisaties data van consumenten, medewerkers en bijvoorbeeld zakenpartners niet zonder wettelijke grondslag opslaan. Er zijn zes van deze grondslagen, die het mogelijk maken om de data op te slaan. Binnen deze GDPR zijn er een aantal vlakken, die niet volledig vastliggen. Dit kan ieder land binnen de EU zelf invullen. Nederland heeft dit gedaan met de invoering van de AVG-wet op 25 mei 2018.

Scan

Als organisatie aan de AVG voldoen

Wanneer je zelf een organisatie hebt, groot of klein, is het erg belangrijk om aan deze nieuwe AVG wet te voldoen. Mocht je niet aan de nieuwe regelgeving voldoen, dan kan dit een hoge boete opleveren. Iets wat je logischerwijs wenst te voorkomen! Er zijn onafhankelijke partijen die een zogenaamde AVG scan van je organisatie uit kunnen voeren. Hierbij lichten ze je organisatie volledig door, om naar gebreken te zoeken op het gebied van de AVG wet.