Bijstandsuitkering stopgezet

Bijstandsuitkering Stopgezet

Als uw bijstandsuitkering stopgezet is door de gemeente (Sociale Dienst), dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Zonder reden mag een bijstandsuitkering nooit stopgezet worden. Het kan zijn dat de bijstandsuitkering stopgezet is omdat u vermeende inkomsten en/of vermogen hebt of omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt verschaft. Het kan ook zijn dat u de verplichtingen geschonden hebt of niet bent nagekomen. Het kan zijn dat de bijstandsuitkering tijdelijk stopgezet wordt. Dit betekent dat u eerst iets moet doen voordat u weer bijstandsuitkering ontvangt. Het kan ook zijn dat de bijstandsuitkering definitief stopgezet wordt.

Advocatenkantoor

Bent u het niet eens met de stopzetting van uw bijstandsuitkering, dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. Dit moet u meestal binnen 6 weken doen. Lees echter de brief goed door, omdat de bezwaartermijn in sommige gevallen korter kan zijn. Als u te laat bent met het indienen van uw bezwaarschrift tegen de stopgezette bijstandsuitkering, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het maakt daarbij niet uit of het besluit van de gemeente dat uw bijstandsuitkering stopgezet is, rechtmatig genomen is of niet.

De gemeente kan een rechtmatigheidsonderzoek instellen. Zij doet dan onderzoek naar uw woon- en leefsituatie. Zij kan in gesprek gaan met u, maar zij kan ook vragen stellen aan uw buren of posten bij uw huis. De gemeente kan tevens een huisbezoek afleggen om te kijken wat aanwezig is in de woning: hoe is de indeling, welke persoonlijke bezittingen zijn aanwezig, zijn er voedingsmiddelen aanwezig, etc. Een huisbezoek afleggen mag de gemeente echter niet altijd doen.

Pro deo

Er kan een voorlopige voorziening worden opgestart als u door de stopzetting van uw bijstandsuitkering in financiële problemen komt. Er moet hiervoor een spoedeisend belang zijn. De rechtbank beslist over uw situatie en kan u gedurende de bezwaarprocedure een voorschot toekennen van de bijstandsuitkering. Let wel op dat dit een tijdelijke uitspraak is. Als de gemeente uw bezwaar alsnog ongegrond verklaart, dan zult u het voorschot van de bijstandsuitkering weer terug moeten betalen aan de gemeente.

Er staat een beroep open bij de rechtbank als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente naar aanleiding van uw bezwaar. Hoe u dit doet, is beschreven in de brief van de beslissing op bezwaar.